UWAGA!

W związku z przenosinami Ośœrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli do nowej siedziby przy Al. Gen. Hallera 16/18 wystąpią trudnoœści w komunikacji telefonicznej.


Bardzo prosimy o kontaktowanie się z Oœśrodkiem poprzez numery telefoniczne komórkowe:

883 989 462

883 989 347


Do momentu przeniesienia lini telefonicznej kontakt z Ośœrodkiem możliwy będzie tylko poprzez powyższe numery.

Za utrudnienia przepraszamy.

"Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna,
powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,
w aspekcie poznawczym i praktycznym człowieka"

Raport dla UNESCO przygotowany przez Międzynarodową Komisję  
do spraw Edukacji XXI wieku pod przewodnictwem  
Jacques'a Delorsa "Edukacja: jest w niej ukryty skarb"  
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086