Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 lipca 2014 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli zaprasza do swojej

nowej siedziby przy ul. Gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku (dawniej szkoła ZSBO), nowy budynek, pierwsze piętro.

Do momentu przeniesienia linii telefonicznej prosimy o korzystanie z numerów telefonów komórkowych:

883 989 462,
883 989 347.

Kadrze dydaktycznej i pracownikom gdańskich szkół i placówek oświatowych życzymy miłego letniego wypoczynku !

"Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna,
powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,
w aspekcie poznawczym i praktycznym człowieka"

Raport dla UNESCO przygotowany przez Międzynarodową Komisję  
do spraw Edukacji XXI wieku pod przewodnictwem  
Jacques'a Delorsa "Edukacja: jest w niej ukryty skarb"  
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086