Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na warsztaty nt. "Jak zaplanować projekt edukacyjny w przedszkolu?".
Warsztaty odbędą się 10.06.2016 o godz. 8.30
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Ewa Słomińska - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe InformacjeSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, nauczycieli wspomagających szkół ponadpodstawowych na warsztaty nt. "LEKCJE CZYTANIA - NOWE POMYSŁY NA LEKTURY".
Warsztaty odbędą się 13.06.2016 r. o godz. 16.00
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Anna Chyla
Maria Wiśniowska
doradcy metodyczni OKUN

Szczegółowe InformacjeSzanowni Państwo

Serdecznie zapraszam nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na warsztaty nt. "Projektowanie pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza na rok szkolny 2016/2017 w zakresie przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji". Warsztaty odbędą się 06.06.2016 r. o godz.14.30
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Elwira Worzała - doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych

Szczegółowe InformacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli początkujących i kontraktowych szkół podstawowych i gimnazjalnych na warsztaty metodyczne nt. "Organizacja cyklu godzin wychowawczych na temat: Jak kształtować własną osobowość?". Warsztaty odbędą się 10.06.2016 r. o godz. 15.30
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Teresa Kubiarczyk - Kazalska - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe InformacjeSzanowni Państwo

Serdecznie zapraszam nauczycieli przyrody i biologii gdańskich placówek oświatowych na warsztaty nt. "Wybrane zagadnienia z dydaktyki przedmiotów przyrodniczych".
Warsztaty odbędą się 08.06.2016 r. o godz. 15.30.
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Beata Stosiek
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe InformacjeW dniu 2 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 odbędzie się kolejna, czwarta z cyklu debat edukacyjnych. Tym razem, w ramach spotkań ludzi różnych profesji z kadrą pedagogiczną gdańskich placówek oświatowych, proponujemy Państwu debatę pt. "Sztuka uczenia. Rzecz o tolerancji".

O tym niezwykle ważnym zagadnieniu rozmawiać będą: p. Andrzej Chodubski (politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego), p. Basil Kerski (politolog, menadżer kultury, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku), p. Andrzej C. Leszczyński (filozof, nauczyciel akademicki ASP w Gdańsku oraz Sopockiej Szkoły Wyższej), Michał Rucki (wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku), Larry Okey Ugwu (pedagog, muzyk, animator kultury, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku) oraz p. Elżbieta Walkiewicz (nauczyciel akademicki, dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku)

Moderatorem debaty będzie ks. Krzysztof Niedałtowski (Duszpasterz Środowisk Twórczych).

W trakcie debaty odbędzie się również sesja plakatowa prezentująca założenia i rezultaty projektu edukacyjnego pn. NOT ONLY FAIR PLAY finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus + Współpraca Partnerska w Dziedzinie Sportu.

Debata odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35.

HarmonogramZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.

Jacka Mielewczyka

Dyrektora ZKPiG nr 26 w Gdańsku

Składamy rodzinie i całej społeczności szkolnej
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu.


Dyrektor i pracownicy Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku


Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku serdecznie zapraszają na konferencję kierowaną do kadr kierowniczych i pedagogicznych gdańskich szkół i placówek oświatowych pt.

"OSWOIĆ STRES"

pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konferencja organizowana jest w ramach projektu edukacyjnego finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus + Współpraca Partnerska w Dziedzinie Sportu i realizowanego przez dziewięć krajów europejskich:

NOT ONLY FAIR PLAY

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 w AWFiS w Gdańsku przy ul. K. Górskiego 1 (Sala: Balkon Prawy)

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez kartę zgłoszenia on-line znajdującą się na stronie: www.okun.gda.pl lub drogą mailową: okun@okun.gda.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy uczestnik konferencji otrzyma poświadczenie uczestnictwa.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej szczegółówSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wybranymi zestawieniami Podsumowania działalności szkoleniowej Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2015/2016

ZestawienieSzanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu Not Only Fair Play (w którym nasz Ośrodek jest partnerem) opracowanych zostało jedenaście pakietów narzędzi - tzw. toolkitów, które służyć mają wsparciem dla nauczycieli i pomocą środowisku szkolnemu w promowaniu aktywności fizycznej w szkołach.

Wszystkie materiały zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne do pobrania na stronach projektu:

- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wychowania fizycznego),
- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wszystkich przedmiotów),
- (pakiety narzędzi dla dyrektorów szkół).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.


Szanowni Państwo

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (spółka w całości należąca do gliwickiego samorządu), we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "M@tando" - czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe informacje14 stycznia podczas uroczystej gali w auli Uniwersytetu Warszawskiego został ogłoszony XVIII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych "Perspektywy 2016" (www.perspektywy.pl).

Na jego podstawie opracowaliśmy:
RANKING NAJLEPSZYCH GDAŃSKICH LICEÓW 2016
RANKING NAJLEPSZYCH GDAŃSKICH TECHNIKÓW 2016

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku serdecznie gratulują i życzą dalszych sukcesów najlepszym gdańskim liceom ogólnokształcącym i technikom.


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku a Sądem Okręgowym w Gdańsku. Porozumienie dotyczy obustronnej współpracy na rzecz organizacji szkoleń dotyczących zagadnień praktyki prawniczej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk. Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji szkoleń tj. do końca roku 2016.


Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli które posiadają akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

WYKAZ


Uwaga!

20 listopada wchodzą nowe przepisy zmieniające zasady korzystania przez nauczycieli i uczniów z materiałów chronionych prawami autorskimi (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz. U. z 2015 r., poz. 1639).

Proponuję zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie MEN odnośnie prawa autorskiego w stosunku do utworu lub jego części używanej w procesie edukacyjnym:
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/list_j.berdzik_16.11.15.pdf


Projekt systemowy "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" dobiega końca i dociera do coraz większej liczby odbiorców. Udostępniono już 35 e-podręczników na platformie www.epodreczniki.pl, a niebawem będzie cały komplet 62 e-podręczników do 14 przedmiotów do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący upowszechnienia tych podręczników w szkołach z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

LISTMateriały ze szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów "Zmiany w prawie oświatowym" PrezentacjaZachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą dotyczącą projektu, który nasz Ośrodek realizuje wraz z dziesięcioma innymi instytucjami partnerskimi z dziewięciu krajów europejskich. Projekt pt. "Not Only Fair Play" jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach "Programu Erasmus +, Współpraca partnerska w dziedzinie sportu".

Broszurę w formacie pdf można znaleźć / pobrać pod tym adresem:

BROSZURASerdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Prawne aspekty stosowania nadzoru pedagogicznego


Przedstawiamy Państwu zestawienia pozaszkolnych form doskonalenia i dokształcania, które od 1 września 2014 r. do 31 marca 2015 r. zorganizowane zostały przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku.

Liczba Form
Liczba Uczestników


Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała kolejny RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku serdecznie gratulują najlepszym gdańskim liceom ogólnokształcącym i technikom sukcesu w ww. rankingu i życzą dalszych.LINK DO RANKINGU NAJLEPSZYCH GDAŃSKICH LICEÓW I TECHNIKÓW 2015


Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka pt.

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI.

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami, które będą systematycznie uzupełnianie i aktualizowane

Nowa Zakładka


Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Odpowiedzialność Prawna Nauczyciela - Dyrektora Szkoły


Poniżej pełna lista zmian obowiązująca uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015, którą MEN podaje na swojej stronie internetowej:

lista zmianSzanowni Państwo

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.naszelementarz.men.gov.pl/ znajduje się aplikacja pt. "Nasz Elementarz", w której obok informacji na temat nowego podręcznika dla uczniów klas pierwszych, prezentowane są treści dotyczące zmian w systemie oświaty związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. Można tam także znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat "Naszego Elementarza" oraz programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych.


Andrzej Błaszczuk i Mariusz Kliszewski - doradcy metodyczni Okun jako członkowie Komitetu Głównego uczestniczą w organizacji Olimpiady wiedzy o Gdańsku.
Obaj doradcy przygotowują w wymiarze merytorycznym i organizacyjnym kolejne etapy Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Jest to przedsięwzięcie edukacyjno wychowawcze realizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i auspicjami Fundacji Gdańskiej.
Każda edycja trwa od grudnia do kwietnia.


Informacja dla nauczycieli języka angielskiego Bezpłatne materiały do lekcji języka angielskiego dostępne na portalu


LINK


Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli jest już na Facebooku.

Al. Gen. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
tel. kom. 883 989 462
tel. kom. 883 989 347
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086