UWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informuję, że warsztaty nt. "Trudny rodzic w szkole - jakie są możliwości i sposoby współpracy" zaplanowane na 18.02.2017 r. godz. 9.00 z powodu zwolnienia chorobowego doradcy metodycznego prowadzącego warsztaty odbędą się w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie. Z utrudnienia serdecznie przepraszam.

Barbara Świerszcz - doradca metodyczny OKUNUWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informuję, że warsztaty nt. "Edukacja przyrodnicza dla przedszkolaków", zaplanowane na 22.02.2017 odbędą się 03.03.2017 o godzinie 15.30 w OKUN. Za zmianę terminu serdecznie przepraszam.

Beata Stosiek - doradca metodyczny OKUN.Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół warsztaty nt. "Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym nauczyciela - warsztaty rozwoju osobistego". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Maria Wiśniowska
Doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na warsztaty nt. "Matematyka na wesoło dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Małgorzata Koszykowska
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół na warsztaty nt. "Film jako element zajęć języka obcego". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Joanna Kupper - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty nt. "Materiały interaktywne na zajęcia z tablicą multimedialną w szkole podstawowej". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Anna Kokot - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół, szczególnie języka polskiego na warsztaty nt. "Konstruowanie, modyfikowanie i dopuszczanie
do użytku programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Maria Wiśniowska
Doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół na szkolenie nt. "Uczeń słabowidzący - trudności w edukacji". Cykl zajęć: Niepełnosprawni w szkole ogólnodostępnej.
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Barbara Brzozowska
doradca metodyczny OKUN - ds. integracji niepełnosprawnych

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na warsztaty nt. "Lekcje czytania - Nowe pomysły na lektury".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Anna Chyla - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo

Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół na warsztaty nt. "Cyfrowy nauczyciel - ABC tablicy interaktywnej".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Anna Kokot - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Zapraszam nauczycieli przedmiotów zawodowych na warsztaty nt. "Wykorzystanie tablic interaktywnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Halina Łankiewicz
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych na szkolenie nt. "Świetlica miejscem zabawy, pracy i rozwoju dziecka".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Halina Świątecka - Kiedel
doradcy metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo, Serdecznie zapraszam nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na szkolenie nt. "Kreatywne formy pracy nauczyciela bibliotekarza". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie. Elwira Worzała - doradca metodyczny OKUN ds. bibliotek szkolnych Szczegółowe informacjeUWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informujemy, że konferencja nt."Wielokulturowy i międzykulturowy model gdańskiej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" zaplanowana na 30.01.2017 r. odbędzie się 1.03.2017 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.
Ewa Słomińska

doradca metodyczny OKUN


13.01.2017 r w OKUN odbyły się eliminacje okręgowe IV Ogólnopolskiej Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, której głównym organizatorem jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Łódzkiego.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli na szkolenie pn. Drama jako metoda wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela.
Więcej informacji na temat szkolenia w załączonej ofercie.

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na wykład szkoleniowy nt. "Promocja i budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Grzegorz Reszka
Andrzej Błaszczuk
doradcy metodyczni OKUN
Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół na warsztaty nt. "Rozwijanie zdolności uczniów zgodnie z Teorią Inteligencji Wielorakiej".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Halina Świątecka - Kiedel
doradcy metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeUwaga, zmiana terminu szkolenia !

Uprzejmie informuję, że szkolenie nt. "Bibiloteka szkolna miejscem wsparcia realizacji projektów edukacyjnych"
zaplanowane na 9 listopada 2016 r. odbędą się 04.01.2017 r. o godzinie 12.00 w OKUN.
Za utrudnienia serdecznie przepraszam

Elwira Worzała Doradca metodyczny OKUN


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu Not Only Fair Play (w którym nasz Ośrodek jest partnerem) opracowanych zostało jedenaście pakietów narzędzi - tzw. toolkitów, które służyć mają wsparciem dla nauczycieli i pomocą środowisku szkolnemu w promowaniu aktywności fizycznej w szkołach.

Wszystkie materiały zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne do pobrania na stronach projektu:

- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wychowania fizycznego),
- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wszystkich przedmiotów),
- (pakiety narzędzi dla dyrektorów szkół).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.


Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli które posiadają akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

WYKAZ


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą dotyczącą projektu, który nasz Ośrodek realizuje wraz z dziesięcioma innymi instytucjami partnerskimi z dziewięciu krajów europejskich. Projekt pt. "Not Only Fair Play" jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach "Programu Erasmus +, Współpraca partnerska w dziedzinie sportu".

Broszurę w formacie pdf można znaleźć / pobrać pod tym adresem:

BROSZURASerdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Prawne aspekty stosowania nadzoru pedagogicznego


Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka pt.

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI.

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami, które będą systematycznie uzupełnianie i aktualizowane

Nowa Zakładka


Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Odpowiedzialność Prawna Nauczyciela - Dyrektora Szkoły


Informacja dla nauczycieli języka angielskiego Bezpłatne materiały do lekcji języka angielskiego dostępne na portalu


LINK


Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli jest już na Facebooku.

Al. Gen. Hallera 16/18
Budynek A
80-426 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
tel. kom. 883 989 462
tel. kom. 883 989 347
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086