Informacja!
Druga edycja Konkursu "Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku
Szczegóły znajdują się w załączeniu oraz pod adresem
http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty pt. "Zabawy matematyczne - nauczanie matematyki uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Barbara Brzozowska
doradca metodyczny OKUN - ds. integracji niepełnosprawnych

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół na szkolenie "Nowoczesny design przestrzeni biblioteki szkolnej". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Elwira Worzała - doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół na warsztaty pt. "Internet jako narzędzie podczas lekcji języka obcego". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Joanna Kupper - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeInformacja

Warsztaty dla nauczycieli - Swatka polsko-ukraińska - organizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
https://fed.org.pl/events-page/swatka-polsko-ukrainska-zgloszenia-do-14-maja-2017-r/

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej "Poszuk" (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Do udziału w "Swatce" zapraszamy przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają partnerskiej szkoły na Ukrainie. W 2017 roku planowane są 2 terminy warsztatów:

. w dniach 26-29 czerwca 2017 r. pod Warszawą;
. w dniach 24-27 sierpnia 2017 r. pod Lwowem (Ukraina).

Warsztaty dają szkołom możliwość znalezienia partnerów z Ukrainy, z którymi będą mogli zorganizować wymianę młodzieży. Pozwalają również nauczycielom biorącym w nich udział wzmocnić swoje umiejętności pisania projektów edukacyjnych. W ramach warsztatów będzie okazja do zaprezentowania szkoły, którą Państwo przedstawiają, znalezienia partnerskiej szkoły z Ukrainy (centralne i zachodnie obwody: lwowski, iwanofrankowski, tarnopolski, wołyński, rówieński, chmielnicki, czerniowiecki, zakarpacki, winnicki, kirowogradzki, połtawski, czerkaski, żytomierski, kijowski, czernihowski), dowiedzenia się więcej o systemie oświaty na Ukrainie, oraz podjęcia próby napisania wspólnie z ukraińskim partnerem projektu współpracy szkół i wymiany młodzieży.

Uczestnicy warsztatu samodzielnie dojeżdżają do Lwowa, skąd będą mieć zapewniony dojazd do ośrodka szkoleniowego i z powrotem. Fundacja refunduje koszty przejazdu uczestników, zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas warsztatów. Do udziału w warsztatach możemy zaprosić tylko jednego nauczyciela z danej szkoły.

Liczba miejsc jest ograniczona - zainteresowani nauczyciele powinni wypełnić ankietę i odesłać ją na adres: swatka@fed.org.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 maja 2017 roku.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.fed.org.pl w terminie do 22 maja 2017 roku.
Wszelkich informacji związanych z wyżej opisanym szkoleniem udziela Natalia Kertyczak, kontakt: swatka@fed.org.pl, tel. 721 660 313 (w godz. 10:00-17:00).
Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Szkolenie jest organizowane w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, finansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


UWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informuję, że seminarium pt. " Aktywność uczniów w sieci powodująca zagrożenia w relacjach rówieśniczych oraz rozwój negatywnych zjawisk w szkole" zaplanowane na 22.04.2017 r. godz. 9.00 z powodu zwolnienia chorobowego doradcy metodycznego prowadzącego seminarium odbędą się w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie.
Z utrudnienia serdecznie przepraszam.
Barbara Świerszcz - doradca metodyczny OKUN


UWAGA!

Uprzejmie informuję, że konferencja pt. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w gdańskiej edukacji wczesnoszkolnej" odbędzie się 26.04.2017 r. godz. 15.00 w OKUN.

Małgorzata Koszykowska - doradca metodyczny OKUN


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty nt. "Praca z uczniem uzdolnionym przyrodniczo".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Beata Stosiek
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu Not Only Fair Play (w którym nasz Ośrodek jest partnerem) opracowanych zostało jedenaście pakietów narzędzi - tzw. toolkitów, które służyć mają wsparciem dla nauczycieli i pomocą środowisku szkolnemu w promowaniu aktywności fizycznej w szkołach.

Wszystkie materiały zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne do pobrania na stronach projektu:

- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wychowania fizycznego),
- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wszystkich przedmiotów),
- (pakiety narzędzi dla dyrektorów szkół).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.


Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli które posiadają akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

WYKAZ


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą dotyczącą projektu, który nasz Ośrodek realizuje wraz z dziesięcioma innymi instytucjami partnerskimi z dziewięciu krajów europejskich. Projekt pt. "Not Only Fair Play" jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach "Programu Erasmus +, Współpraca partnerska w dziedzinie sportu".

Broszurę w formacie pdf można znaleźć / pobrać pod tym adresem:

BROSZURASerdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Prawne aspekty stosowania nadzoru pedagogicznego


Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka pt.

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI.

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami, które będą systematycznie uzupełnianie i aktualizowane

Nowa Zakładka


Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Odpowiedzialność Prawna Nauczyciela - Dyrektora Szkoły


Informacja dla nauczycieli języka angielskiego Bezpłatne materiały do lekcji języka angielskiego dostępne na portalu


LINK


Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli jest już na Facebooku.

Al. Gen. Hallera 16/18
Budynek A
80-426 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
tel. kom. 883 989 462
tel. kom. 883 989 347
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086