Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na konferencję "Kontrowersyjne zagadnienia żywieniowe", która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2017 r. w godzinach od 15.00 do 17.30. Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych. Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia związane z mitami, stereotypami i nowymi trendami żywieniowymi. Prelegentami będą pracownicy naukowi Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni: Pani dr inż. Agnieszka Rybowska i dr inż. Witold Kozirok. Uwaga! W związku z remontem auli w CKZiU Nr1 (siedziba Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli ) konferencja odbędzie się w CKZiU Nr2 (Gdańsk - Orunia ul. Smoleńska 6/8).
Szczegółowy plan konferencji znajduje się w ofercie.

Halina Łankiewicz - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół na warsztaty pt. "Formy i metody w nauczaniu języków obcych".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Joanna Kupper - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeUprzejmie informujemy, że szkolenie "Ocenianie kształtujące w teorii i praktyce na przedmiotach humanistycznych", zaplanowane na 15.03.2017 r. godz. 16.00, z powodu zwolnienia chorobowego doradcy metodycznego odbędzie się w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Anna Chyla - doradca metodyczny OKUN


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych na konferencję pt. "Wdrażanie podstawy programowej języka polskiego od 2017/2018". Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Maria Wiśniowska
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam nauczycieli języka polskiego i historii wszystkich typów szkół na warsztaty nt. "Ocenianie kształtujące w teorii i praktyce na przedmiotach humanistycznych".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Anna Chyla - doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół na szkolenie nt. "Uczeń z wadą słuchu - trudności w edukacji". Cykl zajęć: Niepełnosprawni w szkole ogólnodostępnej.
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Barbara Brzozowska
doradca metodyczny OKUN - ds. integracji niepełnosprawnych

Szczegółowe informacjeUWAGA ZMIANA TERMINU!
Uprzejmie informuję, że warsztaty nt. "Praca wychowawcza w trudnym zespole klasowym" zaplanowane na 11.03.2017 r. godz. 9.00 z powodu zwolnienia chorobowego doradcy metodycznego prowadzącego warsztaty odbędą się w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Barbara Świerszcz - doradca metodyczny OKUN


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam nauczycieli wszystkich typów szkół na seminarium pt. "Książka pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, spotkanie autorskie z dr Elżbietą Zubrzycką".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

Elwira Worzała - doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,
Zapraszam nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne pt. "Jak zmobilizować uczniów, którzy nie wykazują aktywnej postawy w zakresie wychowania fizycznego?".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Maria Lichtarska
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że warsztaty pt. "Metody relaksacji w pracy nauczyciela" przewidziane na 7 marca 2017, godz. 16.15 zostały odwołane. O nowym terminie poinformujemy wszystkich zgłoszonych uczestników. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Maria Wiśniowska
Halina Świątecka -Kiedel
doradcy metodyczni OKUN


UWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informuję, że konferencja nt. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w gdańskiej edukacji wczesnoszkolnej" zaplanowana na 01.03.2017 r. godz. 16.00. Odbędzie się 10.04.2017 r. godz. 16.00 w OKUN.

Z utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Małgorzata Koszykowska - doradca metodyczny OKUN


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na seminarium nt. "Szanse i zagrożenia w pracy z uczniem zdolnym".
Szczegóły znajdują się w załączonej ofercie.

mgr Małgorzata Koszykowska
doradca metodyczny OKUN

Szczegółowe informacjeSzanowni Państwo.

Ministerstwo Energii organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. "Wiem jak uczyć o energii jądrowej", adresowany do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i doradców metodycznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową. Ponadto, uzyskany w ramach konkursu zestaw scenariuszy będzie stanowił doskonałe wsparcie warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących w/w zakresu. Najlepsze scenariusze będą upowszechnione w zaplanowanej przez Ministerstwo Energii publikacji. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w tym wizyty w reaktorze "Maria". Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej.

W załączeniu znajdują się załączniki dotyczące ww. konkursu.
ZałącznikiUWAGA ZMIANA TERMINU!

Uprzejmie informuję, że warsztaty nt. "Trudny rodzic w szkole - jakie są możliwości i sposoby współpracy" zaplanowane na 18.02.2017 r. godz. 9.00 z powodu zwolnienia chorobowego doradcy metodycznego prowadzącego warsztaty odbędą się w terminie późniejszym. O nowym terminie poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie. Z utrudnienia serdecznie przepraszam.

Barbara Świerszcz - doradca metodyczny OKUNSzanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu Not Only Fair Play (w którym nasz Ośrodek jest partnerem) opracowanych zostało jedenaście pakietów narzędzi - tzw. toolkitów, które służyć mają wsparciem dla nauczycieli i pomocą środowisku szkolnemu w promowaniu aktywności fizycznej w szkołach.

Wszystkie materiały zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne do pobrania na stronach projektu:

- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wychowania fizycznego),
- (pakiety narzędzi dla nauczycieli wszystkich przedmiotów),
- (pakiety narzędzi dla dyrektorów szkół).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.


Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli które posiadają akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

WYKAZ


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą dotyczącą projektu, który nasz Ośrodek realizuje wraz z dziesięcioma innymi instytucjami partnerskimi z dziewięciu krajów europejskich. Projekt pt. "Not Only Fair Play" jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach "Programu Erasmus +, Współpraca partnerska w dziedzinie sportu".

Broszurę w formacie pdf można znaleźć / pobrać pod tym adresem:

BROSZURASerdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Prawne aspekty stosowania nadzoru pedagogicznego


Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka pt.

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI.

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami, które będą systematycznie uzupełnianie i aktualizowane

Nowa Zakładka


Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr Elżbiety Walkiewicz, Dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli:

Odpowiedzialność Prawna Nauczyciela - Dyrektora Szkoły


Informacja dla nauczycieli języka angielskiego Bezpłatne materiały do lekcji języka angielskiego dostępne na portalu


LINK


Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli jest już na Facebooku.

Al. Gen. Hallera 16/18
Budynek A
80-426 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
tel. kom. 883 989 462
tel. kom. 883 989 347
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086